30 กันยายน 2020

สระบุรี ขนส่งจังหวัดสระบุรี 14-15 ก.ย 62 เปิดประมูลแล้ว ป้ายทะเบียนรถเลขสวย จังหวัดสระบุรี อักษร กย. “การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกล ยิ่งใหญ่ยั่งยืน” พร้อมปลุกเสก อธิษฐานจิต จาก 3 เกจิชื่อดัง ณ โรงแรมสระบุรีอินน์ อ.เมือง จ.สระบุรี

สระบุรี ขนส่งจังหวัดสระบุรีกำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวย จังหวัดสระบุรีครั้งที่ 10 วันที่ 14-15 กันยายน 2562 ณห้องบุษราคัม โรงแรมสระบุรีอินน์อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี
วันที่ 14 กันยายน 2562 ณ ห้องบุษราคัมโรงแรมสระบุรีอินน์ นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีประธานเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถสวยจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 10 โดยมี นายสุชัย เลยะกุล ขนส่งจังหวัดสระบุรีกล่าวต้อนรับและรายงานการประมูลเลขทะเบียนรถสวย พร้อมด้วย นายมงคล ศิริพัฒนกุล ประธาน กต ตร.สระบุรี นายอิทธิเดช คุลี ผู้อำนวยการโรงเรียนเสาไห้วิมลวิทยานุกูล หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ ร่วมถึงผู้ที่เข้ามาร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถเลขสวย มากกว่า 200 คน


ภายในกิจกรรมยังมีพิธี มอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการ และพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ตามโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2562

การประมูลหมายเลขทะเบียนรถโดยเริ่มจากหมายเลขทะเบียน กย 8899 เป็นต้นไปโดยไม่มีการหยุดพักจนจบการประมูลหมายเลขทะเบียน กย.5757


การประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสระบุรีครั้งที่ 10 ในครั้งนี้ เป็นการนำหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร กย .จำนวน 301 หมายเลขซึ่งเป็นเลขสวยที่ต้องการและเป็นที่นิยมของประชาชนเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า ปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคม กรมการขนส่งทางบก จึงได้นำหมายเลขทะเบียนรถเลขสวย ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือนิยมของประชาชนออกทำการประมูลเพื่อนำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน หรือ กปถ. ซึ่งกองทุนดังกล่าวได้นำไปใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนนอกจากนี้ยังนำส่วน หนึ่งไปทำกุศล เป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการใช้รถใช้ถนนเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นดังนั้นนอกจากผู้ที่ประมูลจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าของหมายเลขทะเบียนเลขสวยแล้วยังมีโอกาสทำบุญกุศลช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง


ในการประมูลครั้งนี้ผู้ประมูลจะได้ใช้ป้ายที่มีภาพกราฟฟิกมีความสวยงามมีความหมายเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระบุรีกล่าวคือมีภาพกราฟฟิกหลายภาพที่แสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสระบุรี


จังหวัดสระบุรีได้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยมาแล้วรวม 9 ครั้ง ครั้งสุดท้ายจัดประมูลหมวดอักษร กม.เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2561 รวมเงินที่ได้จากการประมูลจำนวน 15077 999 บาท สำหรับการประมูลในครั้งนี้เป็นหมวดอักษร กย. ซึ่งมีความหมายว่า”การงานก้าวหน้า การค้าก้าวไกลยิ่งใหญ่ยั่งยืน”ด้วยแผ่นป้ายทะเบียนทั้งหมด 301 หมายเลข สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี ได้นำเข้าทำพิธีอธิษฐานจิต และเสริมสิริมงคล จาก 3 เกจิ ชื่อดัง หลวงพ่อสุนทร เจ้าอาวาสวัดหนองสะเดา หลวงพ่อวิชัย เจ้าอาวาสวัดสันติวิหาร หลวงพ่อเหลือ เจ้าอาวาสวัดขอนชะโงก อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีซึ่งเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและเคารพสักการะของ

ประชาชน ณ พระอุโบสถวัดหนองสะเดา อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรี นับว่าเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ประมูลได้แต่ละหมายเลขนอกจากนี้การประมูลในปีนี้เปิดการประมูล 2 รูปแบบคือทางวาจา และอินเทอร์เน็ต ในปีนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากตัวแทนจำหน่ายรถ ทำให้มีผู้เข้าร่วมประมูลรายใหม่มากขึ้น จนถึงขณะนี้มีผู้แสดงความประสงค์ลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลไว้แล้วจำนวน 441 ราย เป็นเงินลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น  1 363000 บาท โดยเป็นการลงทะเบียนเพื่อการประมูลทางอินเตอร์เน็ตถึง 200 ราย 165 หมายเลข

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -