30 กันยายน 2020

สระบุรี โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กระทรวงสาธารณสุขสระบุรี เปิดคลินิกกัญชา การแพทย์แผนไทย รักษาผู้ป่วยด้วยตำรา”ยาศุขไสยาศน์ ฟื้นฟูผู้ป่วยเรื้อรัง”

วันที่ 2 ก.ย.62 ณ บริเวณลานรักสมดุล โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระกียรติ 80 พรรษา ต.เสาไห้ อ.เสาไห้จ.สระบุรี นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดคลินิกกัญชาการแพทย์แผนไทย หลังองค์การเภสัชกรรมจัดส่งยากัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ ให้กับคลินิกนำร่องทั้ง 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีโรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติเป็น 1 ในคลินิกนำร่อง มีนายสมภพ สมิตะศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ผู้บริหารระดับเขตสุขภาพที่ 4 ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข สาธารณสุขนิเทศก์ นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอเสาไห้ นายแพทย์รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี นายวิจักขณ์ โพธิ์ใบ ส.จ.เขต อ.เสาไห้ อสม.และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมร่วมพิธีเปิด


ทั้งนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งมอบกัญชาสูตรตำรับศุขไสยาศน์ สูตรตำรับของกรมการแพทย์แผนไทยฯ ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร ในรอบแรกจัดส่งมาจำนวน 1,500 ซอง ให้กับองค์การเภสัชกรรม โดยขณะนี้องค์การฯได้ดำเนินการจัดส่งไปยังสถานบริการสุขภาพทั้ง 10 แห่งแรกทั่วประเทศ แห่งละ 150 ซอง เรียบร้อยแล้ว จากจำนวนสถานบริการที่จะทยอยเปิดนำร่องให้บริการในช่วงแรก 14 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายนนี้ โดยตำรับยาแผนโบราณที่มีกัญชาผสม ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ จะเริ่มจากตำรับศุขไสยาศน์ก่อน ที่มีสรรพคุณช่วยให้นอนหลับเจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดย โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนำร่อง เพื่อดำเนินการให้คำปรึกษากับผู้ป่วยและให้บริการการรักษาด้วยตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ซึ่งมีตำรับที่จะนำมาเข้ากระบวนการรักษา จำนวน 16 ตำรับ แต่ทั้งนี้เนื่องจากเป็นการเปิดนำร่องจึงมีตำรับยา 1 ตำรับที่นำออกมาสั่งจ่ายในการรักษา คือ ยาศุขไสยาศน์ สรรพคุณ ช่วยให้นอนหลับ เจริญอาหาร ฟื้นฟูกำลังของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ส่วนอีก 15 ตำรับ อยู่ในขั้นตอนการผลิตเพื่อนำไปสู่กระบวนการสั่งจ่ายในโรงพยาบาลต่อไป ทั้งนี้โรงพยาบาลเสาไห้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีแพทย์แผนไทย 2 คน และเภสัชกร 1 คน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรจากระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายการรักษาสามารถขอรับคำปรึกษาได้ โดย สถานบริการ ทั้ง 14 แห่งที่จะทยอยเปิดให้บริการ ได้แก่

1.รพ.เด่นชัย จ.แพร่

2.รพ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก

3.รพ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี

4.รพ.เสาไห้ จ.สระบุรี

5.รพ.ดอนตูม จ.นครปฐม

6.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี

7.รพ.พล จ.ขอนแก่น

8.รพ.พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร จ.สกลนคร

9.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์

10.รพ.พนา จ.อุบลราชธานี

11.รพ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี

12.รพ.ป่าบอน จ.พัทลุง

13.รพ.การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ยศเส กรุงเทพ

14 รพ.ระยอง จ.ระยอง

ทั้งนี้กัญชาถูกจัดอยู่ในกลุ่มยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ยาเสพติดให้โทษฉบับใหม่ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ซึ่งอนุญาตให้สามารถนำมาใช้ในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนาการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ได้ อย่างไรก็ตามตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ไม่ใช่การแพทย์ทางเลือกหลักในการรักษาผู้ป่วย ต้องอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับ ดูแล ติดตามการรักษาของผู้ประกอบวิชาชีพที่ผ่านการอบรม

cr.ภาพ-ข่าว (อู๊ดอิสระ) ผู้สื่อข่าว จ.สระบุรี

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -