21 กันยายน 2020

สระบุรี พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี จัดโครงการ “วันรณรงค์ ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี”

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมตำบลพุแคอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี นส.กัลยา รุ่งวิจิตรชัย สส.สระบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน”วันรณรงค์ป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิทยา” โดยมีนายปรีชา พุทธิโชติ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี กล่าวต้อนรับและรายงาน พร้อมด้วย นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดสระบุรี นายสีนวล ศรีจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุแค แขกผู้มีเกียรติ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วนชุมชน และเกษตรกร ในพื้นที่ร่วมงานมากกว่า 200 คน

 
อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีแบ่งเขตปกครองออกเป็น 6 ตำบล 55 หมู่บ้าน ได้แก่ ตำบลเขาดินพัฒนา ตำบลบ้านแก้ง ตำบลผึ้งรวง ตำบลพุแค ตำบลห้วยบง ตำบลหน้าพระลาน ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม มีจำนวนเกษตรกรทั้งสิ้น 2077 ครัวเรือน มีทั้งเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปัญหาในภาคเกษตรที่สำคัญคือเกษตรส่วนใหญ่ ผลิตพืชเชิงเดี่ยวต้นทุนการผลิตที่สูงผลผลิตขาดมาตรฐานทำให้ผลตอบแทนค่อนข้างต่ำ นอกจากนี้ ในบางปี อาจมีปัญหาภัยธรรมชาติฝนทิ้งช่วงและพบการระบาดของโรคแมลงด้วย ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร ในพื้นที่ อำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรี
หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเป็นแมลงศัตรูข้าวโพดที่สำคัญของประเทศไทยพบการระบาดครั้งแรกเมื่อเดือนธันวาคม 2561 หลังจากนั้นได้แพร่ระบาด ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาสำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการมาตรฐานต่างๆเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เช่น การแจ้งเตือนเกษตรกรให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันกำจัด ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งสามารถควบคุมการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่สามารถหยุดยั้งการทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดได้ปัจจุบันจากรายงานสถานการณ์การระบาดของอำเภอพื้นที่การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใน  12 อำเภอ พื้นที่ 70558 ไร่ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่ปลูกข้าวโพดเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝนประกอบกับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดเจริญเติบโตและทำลายข้าวโพดอย่างรวดเร็วทำให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเกษตรกรยอมรับ การใช้แมลงศัตรูธรรมชาติ (แมลงหางหนีบ)

ควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด และต้องการใช้ แมลงศัตรูธรรมชาติในการควบคุม หนอนกระทู้ลายจุด จึงได้ส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี ซึ่งเป็นวิธีการกำจัดศัตรูพืชที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและนำไปสู่ความยั่งยืน โดยใช้ศูนย์การจัดศัตรูพืชชุมชน(ศปช)เป็นกลไกหลักในการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ(แมลงหางหนีบ) พร้อมปล่อยควบคุมหนอนกระทู้

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...

สระบุรี แก๊งตบทรัพย์อาละวาด เป้าหมายคือรถเก่า

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์เกี่ยวกับแก๊งตบทรัพย์ได้ระบุว่า เมื่อเวลา 03.00 ขับรถจาก กทม. มาถึงสะพานหินกอง ใช้ความเร็ว 120-130 วิ่งเลนขวา มาเจอรถเก๋งโตโยต้าอัลติส สีบรอนตัวหน้าหมู และ วีโก้แชมป์ แค๊บเตี้ย แก้มบุบๆ รถเก๋งขับมาไล่ท้ายด้วยความเร็ว และรถกระบะอยู่เลนกลาง
- Advertisement -