30 กันยายน 2020

ขอเชิญเที่ยวงาน”งานลำน้ำป่าสักสระบุรี มหานทีแห่งชาติพันธุ์” ช้อป ชิม ชม แสง สี เสียง “ณ กาดฮิมน้ำพระยาทด” วันที่ 10 -12 สิงหาคม 62

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานแถลงข่าวการจัด”งานลำน้ำป่าสักสระบุรี มหานทีแห่งชาติพันธุ์” และ กิจกรรม ถนนคนเดินวัฒนธรรมไทย-ยวน”กาดฮิมน้ำพระยาทด” อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

โดยมี นายสุฤกษ์ ศิลปอนันต์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ให้การต้อนรับและร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วย นายกเทศมนตรีตำบลต้นตาล- พระยาทด วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี

ภายใต้โครงการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสระบุรี กิจกรรมหลักเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวงบประมาณพัฒนาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พศ. 2562


จังหวัดสระบุรีได้มีการสร้างบ้านแปลงเมืองในอดีต มีการอพยพของพี่น้องชาวไทย-ยวนจาก อ.เชียงแสนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ ปัจจุบันชาวไทย-ยวนสระบุรี สืบเชื้อสายกันมาถึง 5 ชั่วอายุคน อีกหนึ่งชาติพันธุ์คือ ชาวลาวเวียง จากเวียงจันทร์ ที่อพยพมาอยู่ในสระบุรี ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี ซึ่งมีพี่น้องไท-ยวน และลาวเวียงสระบุรี ต่างยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น กลมกลืนกับวิถีชีวิตภาคกลาง จังหวัดสระบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหลากหลายชาติพันธุ์ เช่นไท-ยวน ไท-พวน ลาวเวียง ไทย-จีน ในความหลากหลายของชาติพันธุ์ ก่อให้เกิดขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม ที่มีอยู่ในชุมชนท้องถิ่น ที่มีคุณค่าต่อจิตใจอีกทั้งถนนสายวัฒนธรรมไท-ยวนยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่มีระยะยาวกว่า 12 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เทศบาลต้นตาล- พระยาทด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม เทศบาลตำบลบ้านยาง แหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลาดชุมชน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง พระอารามหลวงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตลาดต้าน้ำต้นตาล กาดฮิมน้ำพระยาทด

ยังเป็นเส้นทางท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมที่มีระยะยาวกว่า 12 กิโลเมตร ผ่านพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่งคือองค์การบริหารส่วนตำบลดาวเรือง เทศบาลต้นตาล- พระยาทด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างไทยงาม เทศบาลตำบลบ้านยาง แหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ประกอบด้วยแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หอวัฒนธรรมพื้นบ้าน ตลาดชุมชน ศูนย์ทอผ้าพื้นเมือง พระอารามหลวงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตลาดต้าน้ำต้นตาล กาดฮิมน้ำพระยาทด


นักท่องเที่ยวที่มาภายในงาน  มาตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม 2562 เพื่อมาชมงาน                                            “ลำน้ำป่าสักสระบุรี มหานทีแห่งชาติพันธุ์”แล้วพักค้างที่จังหวัด สระบุรีหลีกหนีความวุ่นวายของเมืองกรุง ออกมาสัมผัสวิถีชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจมากมายของจังหวัดสระบุรี ดังคำกล่าวว่า”สระบุรีเมืองนี้ ไม่ใช่ทางผ่าน”

สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี เป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งทางด้านพุทธศาสนาประวัติศาสตร์ ประเพณีและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อาทิวัดพระพุทธบาท วัดพระพุทธฉายน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อุทยานแห่งชาติโป่งก้อนเส้า เป็นต้น

การจัดงาน”ลำน้ำป่าสักสระบุรี มหานทีแห่งชาติพันธุ์”จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2562 ณ.กาดฮิมน้ำพระยาทด จึงขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวน พี่น้องชาวจังหวัดสระบุรี และพี่น้อง จังหวัดใกล้เคียง เข้าเที่ยว ช้อป ชิม และการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานสระบุรี เมืองแห่งชาติพันธุ์” โดยถ้วนหน้ากัน

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!

สระบุรี แจ้งเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชน

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 63 เวลา 20.30 น.รับแจ้งจาก สภ.แก่งคอย มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนบริเวณ ม.10 บ้านบุใหญ่ ต.ห้วยแห้ง อาสาสมัครใกล้เคียงออกตรวจสอบพร้อมรถน้ำ อบต.ห้วยแห้ง พบเพลิงกำลังลุกไหม้บ้านไม้ 2 ชั้น มีเปลวเพลิงบริเวณชั้น 2 ของบ้าน รถน้ำดำเนินการฉีดน้ำสกัดเพลิงไว้ได้ใช้เวลาประมาณ 30...
- Advertisement -