21 กันยายน 2020

โคอี้ พาเที่ยวทริป ทัวร์ ไหว้พระ ทำบุญ ช้อป ชิม จบ ครบ 1 วัน กับ หอการค้าสระบุรี

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.62 หอการค้าจังหวัด นำโดย นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายนพดล ธรรมวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริษัทสระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด คุณสุวรินทร์ พงศกร นายกสมาคมการท่องเที่ยวสระบุรี คุณชุมพล เสถียรพันธ์ รองประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี และกรรมการผู้จัดการบริษัทโคอี้มอรี่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายทนงศักดิ์ สมนิยมไชย เหรัญญิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายอมร นิวัฒน์เสถียร กรรมการผู้จัดการหอการค้าจังหวัดสระบุรี คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี ว่าที่ รต.ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์  กรรมการหอการค้าแห่งประเทศไทย  คุณธีรรัตน์ จึงยิ่งเรืองรุ่ง รองประธานแกรนด์จรูญรัตน์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดสระบุรี กรรมการและสมาชิก YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี ได้เข้าร่วมโครงการเสื้อเหลืองเพื่อน้อง และ “โคอี้ พาเที่ยว 1 Day Trip” จังหวัดสระบุรี
เพื่อเป็นสนับสนุนการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ “100 ปี ปากเพรียว” เพื่อให้รุ่นลูกรุ่นหลานกลับมาทำมาหากิจในตลาดสุขุมาล และนำนักท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงมาเที่ยวจังหวัดสระบุรี
เริ่มต้นที่เวลา 07.30 น.คณะท่องเที่ยว “โคอี้ พาเที่ยว 1 Day Trip” รวมตัวกันที่โรงเจบ้วนเฮงตั้ว ถนนพิชัยฯ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ไหว้ศาลเจ้ากวนอู บูชาฟ้าดิน โป๊ยเซียนโจวซือ ซำเซ้งหุกโจว พระพุทธเจ้า พระพุทธชินราช เจ้าแม่กวนอิม 3 พระองค์ และเทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย

จากนั้นเดินเข้าตลาดสุขุมาล สักการะศาลเจ้าพ่อหลวง โดยมี ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ ทิพยเศวต นายกเทศมนตรีเมืองสระบุรี นายสมชัย บุตรเณร ตัวแทนชาวตลาดสุขุมาลย์ และคุณดวงหทัย ปุณณวานิศิริ ประธานชุมชนวัดศรีบุรีรตนาราม ให้การต้อนรับ และร่วมรับประทานอาหารเช้ากลางตลาดสุขุมาล ออกจากตลาดสุขุมาลด้วยการเดิน ซื้อของกิน ชิม ช็อป
และเดินไปที่วัดศรีบุรีรตนาราม(วัดปากเพรียว) กราบไหว้พระแก้วมรกต 3 ฤดู หลวงพ่อพุธโธ และรูปหล่อหลวงพ่อหนูอดีตเจ้าอาวาสวัดปากเพรียว จากนั้นเดินไปไหว้เจ้าพ่อเห้งเจี่ย และศาลบรรพชนปึงเท่ากงม่า ออกจากวัดศรีบุรีรตนาราม
เดินทางโดยรถทัวร์ไปยังวัดศาลาแดงเพื่อกราบสักการะพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ พระที่ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองทางทิศตะวันออกของประเทศไทย จัดสร้างในรัชสมัยของ “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” รัชกาลที่ 9
ต่อมาเวลา 11.30 น.คณะฯ เดินทางโดยรถทัวร์ ไปยัง “ตลาดหัวปี” ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมี นายอัศวิน ไขรัศมี กรรมการผู้จัดการบริษัทประชารัฐวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสระบุรี จำกัด ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน พัฒนาอาชีพให้ประชาชน 13 อำเภอ 65 อาชีพ คณะฯ เดินเที่ยว ชิม ช็อป และรับประทานอาหารกลางวันกันในตลาดหัวปีตามอัธยาศัยจนถึงเวลา 13.40 น
ออกเดินทางจากตลาดหัวปลี ไปยังวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี เยี่ยมชมสมบัติแผ่นดินใน พิพิธภัณฑ์สถานแห่งพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมี 3 มัคคุเทศก์น้อยซึ่งเป็นนักเรียนหญิงโรงเรียนอนุบาลพระพุทธบาทให้การต้อนรับและเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร เวลา 15.15 น.ออกจากวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ไปยังสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี มีเจ้าหน้าที่และเด็กหญิงให้การต้อนรับ โดยนายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวว่ารู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในการมอบเสื้อให้กับเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ภายใต้โครงการ “เสื้อเหลืองเพื่อน้อง” ในวันนี้ ซึ่งทางหอการค้าจังหวัดสระบุรี และบริษัท โคอี้มอร์รี่ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “เสื้อเหลืองเพื่อน้อง” ตามแนวทางที่รัฐบาลแนะนำให้ประชาชนได้สวมใส่เสื้อผ้าสีเหลืองในช่วงพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างเดือนเมษายน ถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยพร้อมเพรียงกัน หอการค้าจังหวัดสระบุรี และบริษัท โคอี้ มอร์รี่ วิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัด
ได้เล็งเห็นความสำคัญในช่วงเวลาอันเป็นมงคลนี้ จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยการสวมใส่เสื้อสีเหลือง อีกทั้งยังได้มอบโอกาสให้กับเด็ก ๆ ผู้ด้อยโอกาสได้มีส่วนร่วมในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการ “เสื้อเหลืองเพื่อน้อง” เพื่อ ส่งเสริมให้เด็กน้อยผู้ด้อยโอกาสได้สวมใส่เสื้อเหลืองเพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อนำเสื้อยืดสีเหลืองไซส์เด็กที่ได้รับบริจาคจากการจัดทำโครงการ “เสื้อเหลืองเพื่อน้อง” มามอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชนได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเสื้อให้กับเด็ก ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2562 จากนั้น นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี ได้มอบเสื้อให้เด็กหญิง จำนวน 210 ตัว

จากนั้นเวลา 16.10 น. เดินทางออกจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี ไปยังร้านอาหารกินลมชมผัก คณะฯ ร่วมรับประทานอาหารเย็นพอได้เวลาอันสมควรจึงเดินทางกลับมายังโรงเจบ้วนเฮงตั้วสระบุรีโดยสวัสดิภาพ

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี แจ้งเหตุ เฉี่ยวรถบกระบะยุบไปครึ่งคัน

วันที่ 21 กันยายน 2563 เวลา 10.36 น. ศูนย์วิทยุร่วมกตัญญู บ้านหมอได้รับแจ้งมีรถบัสรับส่งพนักงานเฉี่ยวชนรถบยนต์กระบะ ใกล้เคียงปั้มน้ำมัน ปตท สร่างโศก ถนนบ้านหมอ - พระพุทธบาท หลัก กม 5 จนท.ตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบผู้บาดเจ็บ 1 ราย เป็นหญิง...

สำนักงานสาธารณสุข.ห่วงใย ผู้บริโภค แนะการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารบรรจุภัณฑ์ อย่างปลอดภัย และถูกวิธี.

การเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต มนุษย์เราจำเป็นต้องมีการบริโภคอาหารเพื่อการอยู่รอด ซึ่งในสังคมปัจจุบันได้มีการพัฒนาสิ่งต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่มนุษย์ ทำให้เกิดผลิตภัณฑ์อาหารที่บรรจุเสร็จในบรรจุภัณฑ์ขึ้นมาวางขายตามท้องตลาด...

สระบุรี เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิต

เฉียดย่างสด สาวได้กลิ่นสายไฟไหม้ โชคดีพาหลานลงจากรถ ก่อนไฟลุกพึ่บน้าหลาน 3 ชีวิตเฉียดโดนย่างสด หลังขับรถกลับจากตลาดแล้วเกิดไฟไหม้ห้องเครื่อง โชคดีได้กลิ่นคล้ายสายไฟไหม้ ลงมาจากรถได้ทันวันที่ 20 ก.ย.63 พ.ต.ท.สมยศ ชูเกียรติศิริ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองสระบุรี รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีเหตุไฟไหม้รถบริเวณสี่แยกบายพาสเสาไห้...

สระบุรี แก๊งตบทรัพย์อาละวาด เป้าหมายคือรถเก่า

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 63 ได้มีผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์เกี่ยวกับแก๊งตบทรัพย์ได้ระบุว่า เมื่อเวลา 03.00 ขับรถจาก กทม. มาถึงสะพานหินกอง ใช้ความเร็ว 120-130 วิ่งเลนขวา มาเจอรถเก๋งโตโยต้าอัลติส สีบรอนตัวหน้าหมู และ วีโก้แชมป์ แค๊บเตี้ย แก้มบุบๆ รถเก๋งขับมาไล่ท้ายด้วยความเร็ว และรถกระบะอยู่เลนกลาง
- Advertisement -