3 ธันวาคม 2020

ผู้แทนจีนเยี่ยมเยือน หอการค้าสระบุรี (CCPIT)

เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดสระบุรี นายจรูญ จึงยิ่งเรืองรุ่ง ประธานหอการค้าจังหวัดสระบุรี และนายวสันต์ เสถียรพันธ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดสระบุรีและประธานกรรมการที่ปรึกษาหอฯ ว่าที่ร้อยตรี ดร.วรัญชัย วิริยะวงศ์ กรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและรองประธานกรรมการที่ปรึกษาหอฯ คุณอรอุษา จึงยิ่งเรืองรุ่ง รองประธานหอฯ และประธาน YEC หอการค้าจังหวัดสระบุรี นายธงชัย แสงชัยรัตนะ ผู้ช่วยประธานหอฯ คุณวรรณภา ชินชูศักดิ์ เลขาธิการหอฯ และนายนเรศ สุดประเสริฐ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี
ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย (The Representative Office of China Council for the Promotion of International Trade in Thailand, CCPIT) จำนวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย นายหลี่ เฟิง (ผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศฯ) นายเจิ้นเจีย หวัง(ผู้ช่วยผู้แทนฯ) และคุณชวิศา โฆวัฒนะกุล (ผู้ช่วยผู้แทนฯ) ซึ่งขอเข้าพบคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสระบุรีเพื่อทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์ไมตรี

และขอดูงานแลกเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์เศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศไทย และจังหวัดสระบุรี โดยมี นายอมร นิวัฒน์เสถียร กรรมการผู้จัดการหอการค้าจังหวัดสระบุรีบรรยายสรุปความเป็นมาของหอการค้าจังหวัดสระบุรีตลอดจนนำเสนอกิจกรรมที่ผ่านมาและโครงการต่าง ๆ ที่กำลังดำเนินงานอยู่ในปัจจุบัน
หลังจากนั้นได้เดินทางไปดูงานส่งออกข้าวที่โรงสีข้าว บจก.ชัยวัฒนาไรซ์ (YEC กิรณา เทียนพิทักษ์) 106 หมู่ 5 ตำบลบ้ายยาง อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และ บริษัทสยาม โกลเด้นท์ ไรซ์ จำกัด (YEC วรลักษณ์ ฉัตรไชยศิริ) 67/2 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลพุแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี จากนั้นเวลา 15.00 น. เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพโดยคณะผู้แทนสำนักงานผู้แทนสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งประเทศจีน ประจำประเทศไทย ได้เดินทางต่อไปยังจังหวัดชัยภูมิเพื่อเยี่ยมเยือนหอการค้าจังหวัดชัยภูมิต่อไป
- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ เยี่ยม โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วันนี้ 2 ธัรวาคม 2563 เวลา 15.40 น. สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ไปทรงตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

สระบุรี กล้องวงจรปิดจับภาพ 3 แม่ลูกขี่จักรยานยนต์ชนราวสะพานดับ

วันที่ 1 ธ.ค.63 กลางดึกที่ผ่านมา ร.ต.อ.กิจวีวรรธน์ อินประสงค์ พนักงานสอบสวน สภ.เสาไห้ ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุ 191 ว่าเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนแท่งบาริเออร์ ราวสะพาน มีผู้เสียชีวิต บริเวณสะพานปากบาง ม.3 ถ.ปากบาง-บ้านยาง ต.งิ้วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี จึงเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ

สระบุรี อนุทิน เผย “จุฬาเอาด้วย” กัญชาทางการแพทย์ มุ่งวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่จังหวัดสระบุรีเป็น 1 ใน 14 จังหวัด เมืองสมุนไพร

เมื่อวันนี้ 30 พฤศจิกายน 2563 ที่ ศูนย์วิจัยยาเสพติด โครงการพัฒนาที่ดินจุฬา-สระบุรี จ.สระบุรีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า การพัฒนากัญชามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยมีทางเลือกในการรักษา รวมถึงสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชน การที่วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาสายพันธุ์ไทย พัฒนาการปลูกในรูปแบบชีวภาพ

สระบุรี งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)

งานจราจร สภ.เมืองสระบุรี ประชาสัมพันธ์ 1 ธ.ค. นี้ รถตั้งแต่ 10 ล้อขี้นไปที่มาจากทางกรุงเทพ (หินกอง)ห้ามตรงเข้าเมืองสระบุรี ห้ามเลี้ยวซ้ายไปทางบายพาสเสาไห้ ให้ขึ้นสะพานบายพาส...
- Advertisement -