1 ตุลาคม 2020

สํานักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม 5 มิถุนา “วันสิ่งแวดล้อมโลก”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก” เพิ่มพื้นที่สีเขียวลดมลพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วน โดยมี นายสมเกียรติ สุสัณพูลทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี นายกกชัย ฉายรัศมีกุล นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ นายธนพิพัฒน์ วิธูชุลีโชติ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน นางสมฤดี จันทร์สุวรรณ์ นายกเทศบาลตำบลหน้าพระลาน ร่วมกันต้อนรับ สืบเนื่องจากองค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือของนานาชาติทั่วโลกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นภัยคุกคามต่อการดำรงชีวิตของมวลมนุษยชาติและในแต่ละปีองค์การสหประชาชาติกำหนดประเด็นหลักในการรณรงค์ให้เป็นไปในทางทิศทางเดียวกันทั่วโลกในปี 2562 ได้มีการกำหนดประเด็นหลักในเรื่องการรณรงค์หยุดหมอกควัน และอากาศพิษเพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมซึ่งก็สอดคล้องกับการดำเนินงานของจังหวัดสระบุรี ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินการป้องกันและ การแก้ไขการแพร่กระจายของฝุ่นละอองในเขตควบคุมมลพิษตำบลหน้าพระลาน ซึ่งมีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 เกินมาตรฐานมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการและทุกภาคส่วน ทำให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองทุเลาเบาบางลง ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กปริมาณลดลง สำหรับกิจกรรมประกอบไปด้วยการแสดงพลังและเจตนารมณ์ของผู้ประกอบการโรงโม่หิน และเหมืองหินในอุตสาหกรรมในพื้นที่ตำบลหน้าพระลานที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหา การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง การปลูกต้นรวงผึ้งไม้มงคล และไม้ยืนต้น ภายในบริเวณ โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)ไม้ดอกไม้ประดับ ปรับภูมิทัศน์เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความร่มรื่น และความสวยงามบริเวณเกาะกลางถนนพหลโยธิน และทำความสะอาดถนนดูดท่อระบายน้ำใน เขตตำบลหน้าพระลาน สนามโรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) มีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก วันที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ.โรงเรียนหน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)สระบุรี

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -