1 ตุลาคม 2020

SCG Group ร่วมพลังจิตอาสา ปลูกต้นไม้ 50000 ต้น “จากภูผา สู่มหานที”

SCG Group นำโดย คุณศานิต เกษสุวรรณ ผู้อำนวยการธุรกิจสัมพันธ์และพัฒนาอย่างยั่งยืน  ธุรกิจซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง SCG จัดโครงการ”เฉลิมราชย์ราชา จิตอาสารักษ์น้ำ” โดยมี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เดินทางมาเป็นประธาน มี นายดุรงค์ฤทธิ์ ศิริวัฒนพันธ์ นายอำเภอแก่งคอยสระบุรีกล่าวต้อนรับ พร้อมกับ นายนันทพงษ์ จันทร์ตระกูล กรรมการผู้จัดการ central chain นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม  กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(ท่าหลวง)จำกัด (มหาชน)SCG Group ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชนและเครือข่ายจิตอาสาทั่วประเทศ น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสุนทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเพื่ออำนวยความสุขให้ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ 3 โครงการ “เฉลิมราชย์ราชา” 1. จิตอาสาพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ทั่วไทย 2. จิตอาสาบรรเทาภัยแล้ง 3. จิตอาสารักษ์น้ำ รวมพลังพนักงานจิตอาสา ชุมชน ภาคีเครือข่ายสร้างฝายชะลอน้ำ ส และปลูกต้นไม้จากภูผาสู่มหานที 50000 ต้น ในพื้นที่บริเวณรอบบริษัท โรงงานและพื้นที่สาธารณะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ภายในกิจกรรม SCG ได้เชิญชวนจิตอาสา มาร่วมกันปลูกต้นไม้ 500 ต้น และสร้างบ่อน้ำให้เลียงผา ที่ เขาพระพุทธบาทน้อย แก่งคอย สระบุรี โดยใช้องค์ความรู้ในการฟื้นฟูเหมือง การเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่นขยายผลสู่พื้นที่ภายนอกโรงงานให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้และการรักษาป่าไม้ไปด้วยกัน SCG จะทำการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องจนครบ 50000 ต้น ก่อนสิ้นปี 2562 มี  ผู้บริหารหน่วยราชการสระบุรี พี่น้องชุมชนเขาพระพุทธบาทน้อย จิตอาสา สื่อมวลชนเข้าร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ.โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อย แก่งคอย สระบุรี

- Advertisement -

Related Articles

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...
- Advertisement -

ข่าววันนี้

สระบุรี เทศกาลกินเจ 16-26 ต.ค.

เทศกาลกินเจ สระบุรี ปี 2563 จัด 10 วัน 10 คืน!! (16-26 ต.ค.63) ณ โรงเจบ้วนเฮงตั๊ว สระบุรี ทุกคืนจะมีการแสดงงิ้วกำหนดการ - วันศุกร์ที่ 16...

สระบุรี มอบใบประกาศเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบและเชิดชูเกียรติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน“ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร”

นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทั้ง 13 อำเภอ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายความมั่นคง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชน พร้อมกับส่วนราชการทุกหน่วยงานเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมพระพุทธบาท ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี

น้ำป่าเขาใหญ่ยังเพิ่มขึ้นรื่อยๆ

วันนี้ 29 ก.ย. อุตุฯ แจ้งว่าพื้นที่โคราชยังมีฝน เมื่อคืนพื้นที่อำเภอปากช่อง และอุทยานฯเขาใหญ่ ต.หมูสี อ.ปากช่อง มีฝนตกหนักทั้งคืน ระดับน้ำในลำตะคองในตลาดก็ยังอยู่ในระดับที่สูง แต่ยังไม่หลหลากเข้าบ้านเรือนประชาชน หวั่น! น้ำจากเขาใหญ่ หมูสี ขนงพระ จะมาเติมอีก เย็นนี้ แจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวัง!!! บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมคลอง ระวังน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้าน!!!
- Advertisement -